Coaching

Coaching - Låser upp dina tankarSom coach kan vi hjälpa människor att hitta sin inre styrka och sina egna lösningar för att nå sina uppsatta mål.

Att ta hjälp av en coach blir allt mer vanligt bland företag och privatpersoner för att komma vidare i sin egen utveckling och nå sina uppsatta mål. Det kan handla om att komma vidare i karriären eller ta sig an den där arbetsuppgiften som man länge gått och funderat på. Det kan vara att bli bättre och utvecklas inom sitt yrke eller kanske en utmaning som står för dörren.

Oavsett kan en coach hjälpa till att plocka fram dina tankar och därmed ge dig den knuff framåt som du eftersträvar.


Att bli coachad kan vara utmanande och utelämnande. Det är därför viktigt att framhålla att vi jobbar efter ICFs regler vad gäller bland annat sekretess och ett icke dömande förhållningsätt.

Du som klient skall känna dig trygg med din coach och därför är ett professionellt förhållningssätt och bemötande av största vikt för oss


Vi coachar inte i ämnen av politisk, religiös eller kriminell karaktär