AFS 2015:4

Arbeta smart med AFS 2015:4

Kunskap, Mål och Engagemang

Tre viktiga komponenter: kunskap, mål och engagemang. När hela företaget är engagerat blir viljan att nå målen större och med rätt kunskap desto lättare.
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö


Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2015:4 reglerar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bland annat ställs kunskapskrav på arbetsgivarna och deras chefer om hur man bedriver en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö.


Att sätta sig in i alla föreskrifter och krav som en arbetsgivare har kan ibland vara övermäktigt, då vardagen ofta fylls med telefonsamtal, kundmöten och övrigt som hör den dagliga driften till.


Det har visat sig att många företag inte har en plan och en uttalad policy om hur man förhåller sig till arbetsmiljöverkets krav. För att ge ert företag en möjlighet att vara i framkant kan vi erbjuda er den hjälp ni behöver för att uppfylla AFS 2015:4


  • Kartläggning av behov
  • Utbildning
  • Uppföljning


Detta är några av de punkter vi hjälper just er med.

Så var steget före och ha ordning på arbetsmiljön i dessa frågor, ring eller maila oss idag

Mer än bara en föreskrift


Krav från myndigheter upplevs ibland som ett administrativt berg, som måste bestigas.

Se AFS 2015:4 som en möjlighet att nå bättre resultat i företaget och att få ut maximalt av din personal.

Arbeta smart med föreskriften ger företaget ekonomisk vinst och personalen arbetsglädje