Föredrag - Workshop

Vi delar med oss av vår kunskap

Aktiva föredrag

Workshop - Engagerande kunskap


En workshop med oss ger er grupp en engagerande kunskap om stress och hur vi skall förhålla oss till den.


Innehåll och upplägg anpassas efter era mål och behov.

Workshop genomförs som halv- eller heldagsaktivitet. Ni jobbar med era frågor i grupp som varvas med föreläsning.


Ni hittar lösningar, arbetsmetoder etc för att skapa er stressfria arbetsmiljö.

Behovsanpassade föredrag för er


Våra föredrag är aktiva, där åhörarna är med och medverkar för en positiv interaktion av kunskap och erfarenheter


Beroende på innehåll och upplägg varierar föredragen mellan 1-4 h


Nedan ser du några exempel, men naturligtvis går vi igenom vilket upplägg och innehåll som passar er


  • Förstå stress och den viktiga återhämtningen
  • Kommunikation och konflikter i stressad miljö
  • Arbeta smart med AFS 2015:4

Workshop